Het afdwingen van verantwoordelijkheid door Forensische Oceanographie van aangespoelde vervuiling

Door een unieke combinatie van atmosferische en oceanografische modellen in combinatie met satellietgegevens onderzoeken we wie bijdraagt aan de oceaanvervuiling.

HET DOEL

VAN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN NAAR EEN EERLIJKE PRIJS

Helaas bevinden we ons momenteel in een situatie waarin het mogelijk is om ongestraft op zee te lozen. Handhaving per vliegtuig en boot is voor dit immense gebied onmogelijk. Om daar verandering in te brengen, hebben we een forensische oceanografische methode ontwikkeld. Dit maakt het mogelijk om meer transparantie af te dwingen. Dit is een eerste stap op weg naar een gelijk speelveld, omdat inspanningen van goed gedrag nu ten koste gaan van de kostprijs. Voor het afval dat nu aanspoelt, maar ook met terugwerkende kracht, hopen wij daar verandering in te brengen door gebruik te maken van de satellietarchieven.

HOE STROOMT HET GELD EN DE VERVUILING

Als er olieafval op het strand aanspoelt, is niet bekend wat er in de vaten zit. Deze worden vervolgens behandeld als chemisch afval totdat gespecialiseerde bemonstering uitsluitsel geeft. De kosten hiervoor kunnen flink oplopen en komen helaas op de balans van de gemeente terecht.

Ons doel is om de gevolgen van aangespoelde vervuiling terug te rekenen op de vervuiler. Eenmaal geïdentificeerd, worden onze analyses samen met de schoonmaakkosten voorgelegd aan een compensatiefonds. Bij gunning heeft een kustgemeente weer een balans in evenwicht.

IN DE MEDIA

ftm-logo

Ook is de haalbaarheid van onze methode aangetoond. Zo heeft Follow the Money onze analyses gebruikt voor hun onderzoeksjournalistiek. Hierbij vonden we de oorspring van aangespoelde dode stieren.. Het artikel is hier te vinden, en een achtergrond verhaal is hieronder te beluisteren:


een artikel van Omroep Zilt is hier te lezen.

WAAROM NU?!

EEN ONEINDIGE BRON

Jaarlijks komt er een enorme hoeveelheid afval in de oceaan terecht. Om een idee te krijgen van de omvang: als deze jaarlijkse toestroom langs de kustlijn van de hele wereld wordt geplaatst, is er 17 kilo afval per meter. De voorspelling is dat dit over 17 jaar (in 2040) is toegenomen tot 50 kilo per meter per jaar. Dit soort afval komt uit open stortplaatsen of wordt vanaf schepen overboord gegooid. De hoeveelheid afval die vanuit de zee in de oceaan belandt, verschilt per regio. Mondiaal bedraagt dit gemiddelde 9%, maar in Noorwegen bijvoorbeeld is 40% van het aangespoelde afval afkomstig van de scheepvaart.

OVERWEEG OM ONS VERDER TE HELPEN